น้ำตกกรุงชิง

เราจะพาทุกท่านไปชมน้ำตกที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช นั่นคือ น้ำตกกรุงชิง มีขนาดถึง 7 ชั้น ที่ลดหลั่นความสูงลงมาต่างระดับกัน ในป่าเขตนี้ยังเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย น้ำตกตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ในตำบลกรุงชิง พร้อมแล้วไปชมกันเลยย^^

น้ำตกกรุงชิง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลกรุงชิง ชื่อ “กรุงชิง” มาจากคำว่า “ต้นชิง” ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่มีอยู่มากในเขตนี้ ที่แห่งนี้เคยมีประวัติศาสตร์จากการที่เคยเป็นที่ตั้งของกลุ่ม คอมมิวนิสต์ แต่ต่อมาฝ่ายรัฐบาลสามารถยึดพื้นที่ได้ ทำให้คอมมิวนิสต์ที่กรุงชิงแตก พื้นที่ของกรุงชิงเป็นพื้นที่ราบสูงและมีภูเขาล้อมรอบ ชาวบ้านเลยเรียกกันว่า อ่าวกรุงชิง นั่นเอง และป่าเขตนี้ยังเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของป่าที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจาก มีพืชพรรณไม้ต่างๆ ให้ได้ศึกษา เช่น ต้นหลุมพอ ปาล์มช้างร้องไห้ เฟิร์นมหาสดำ และอื่นๆอีกหลายชนิดที่หาชมได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น

น้ำตกกรุงชิงมีด้วยกัน 7 ชั้น ได้แก่

ชั้นแรกคือชั้นที่ 7 “วังเรือบิน” ลักษณะน้ำเป็นวัง น้ำเป็นสีเขียวอ่อน มีก้อนหินกั้นสายน้ำเป็นเขื่อนหินเราสามารถเดินข้ามไป อีกฝากหนึ่งได้ ตรงกลางมีเนินทรายให้นักท่องเที่ยวใช้พักขณะเล่นน้ำ

ชั้นที่ 6 “ต้นตอ” เดิมมีสะตอป่าต้นสูงใหญ่หลายต้นขึ้นขนาบอยู่สองฝั่ง


ชั้นที่ 5 “หนานจน” ทางชันมากและมีหน้าผา “หนานจน” สูงประมาณ 20 เมตร กระแสน้ำแผ่กว้างเป็นผืนผ้า ที่เรียกว่า หนานจน จะต้องไต่ขอบลำธารลงไปถึงแอ่งน้ำตก จึงจะพบกับหน้าผาชัน สองข้างลำธาร ทางน้ำชันพุ่งตกลงไปอีก 30 เมตร ไหลลงมาเป็นสองข้างทาง ทำให้เกิดไอน้ำกระทบหินดูสวยงามมาก

ชั้นที่ 4 “หนานโจน” จะต้องเดินลงจากเนินเขาซึ่งทางแคบและชัน ที่เรียกว่า “หนานโจน” กระแสน้ำรวมตัวเป็นเกลียวกระโจนลงมาเป็นวงโค้งและมี แอ่งน้ำลึกมาก น้ำเป็นสีเขียวเข้ม เมื่อน้ำไหลตามช่องหน้าผา สายน้ำกระทบกับก้อนหิน ทำให้เกิดไอน้ำสวยงาม


ชั้นที่ 3 “หนานปลิว” ผาของ น้ำตกเป็นซอกเล็กรับลมจัด น้ำไหลตามช่องหน้าผาเป็น 2 สายแยกเป็นละอองปลิวกระจาย มีแอ่งน้ำสีเขียวใส

ชั้นที่ 2 “หนานฝนแสนห่า” เป็นชั้นที่สวยที่สุด ของน้ำตกกรุงชิง ลักษณะเป็นอ่าวและมีหน้าผาสูง จะต้องปีนลงมาจากหน้าผาสูงชันมาก ต้องระมัดระวังกว่าชั้นอื่นๆ น้ำไหลเป็นสองสายไหลลงมากระทบกับหน้าผาสูง น้ำกระจายออกเป็น ละอองเหมือนเม็ดฝนหรือห่าฝน ล้ายฝนตกจึงเรียกว่า “ฝนแสนห่า”


ชั้นที่ 1 “หนานมัดแพ” น้ำตกเป็นกระแสสองสายไหลโอบชะง่อนหินลงมารวมเป็นสายเดียว ตกกระทบหินหักลาดเป็นขั้นบันไดสามขั้น ลงสู่อ่าวลึกและกว้างน้ำเป็นสีเขียวอ่อน ๆ สองข้างมีชะง่อนหินราบเป็นแผ่นเรียบ และมีต้นไม้ให้ร่มเงา

การเข้าไปชมน้ำตกกรุงชิง จะต้องเดินทางด้วยเท้าจากที่ทำการหน่วยอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เดินเข้าไปในป่า ตามเส้นทางเดินที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ จะมีป้ายบอกเส้นทางเป็นระยะๆและสิ่งพบที่น่าสนใจตลอดเส้นทาง ระยะทางเริ่มเดินจนสิ้นสุดก็จะประมาณ 3.7 กิโลเมตร ทางเดินเป็นทางลาดชันและขรุขระเล็กน้อย แต่มีทากควรเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อม

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • บ้านพักรับรอง อุทยานแห่งชาติน้ำตกกรุงชิง มีบ้านพักรับรองทั้งหมด 7 หลังแต่ละหลังมี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  • ร้านสวัสดิการ บริการอาหารแห้ง น้ำ และอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติน้ำตกกรุงชิง
  • มีอาคารบริการจัดนิทรรศการ ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลของน้ำตกกรุงชิงและพืชพันธุ์ไม้ได้

**สามารถติดต่อได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง หรือ ที่ทำการหน่วยอุทยานแห่งชาติเขาหลวง(หน่วยพิทักษ์ป่ากรุงชิง)
โทรศัพท์ 0 7530 0494,
0 7539 1218, 0 7539 1240