น้ำตกชันตาเถร

          เดิมน้ำตกชันตาเถร เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ และเป็นป่าต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำบางพระ เป็นพื้นที่ป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดชลบุรี ที่ยังคงความสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้

           ย้อนหลังไป เมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมา ในยุค “เต็มถัง” ของพี่ หนุ่ยอำพล เมื่อเอ่ยถึงน้ำตกชันตาเถร เป็นที่รู้จัก และพูดถึงกันอย่างมาก ทำให้อยากที่จะเข้าไปสัมผัสธรรมชาติ และเล่นน้ำ ตกแห่งนี้ มีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง มีทั้งหมด 6 ชั้น ประกอบด้วย เนินตาเถร ,แอ่งตาเถร ,หุบตาเถร ,และ ชั้นตาเถร รวมระยะทางของน้ำตกจนถึงชั้นสูงสุดประมาณกว่า 1 กิโลเมตร

 

 

         น้ำตกชันตาเถร ไม่มีหลักฐานบันทึกว่าชื่อ ชันตาเถร ไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นคนตั้ง มีแต่เพียงเรื่องเล่าว่า…มีอยู่ครั้งหนึ่ง ได้มีสามเณรเข้าไปเที่ยวน้ำตก จากนั้นได้เดินขึ้นไปพักที่บริเวณหน้าผาของน้ำตก แต่ไม่ทราบว่าชั้น จากนั้นได้พลัดตกลงมา จึงได้เรียกชื่อน้ำตกแห่งนี้ว่า “น้ำตกชันตาเณร” แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป น้ำตกชันตาเณร ก็ได้เพี๊ยนไปเป็นน้ำตก “ชันตาเถร” มาจนถึงปัจจุบัน

        นายอำนวย ตระกูลศุภชัย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่าว่า ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวที่อยากเข้ามาสัมผัสธรรมชาติแห่งนี้ แต่ก็ไม่มากนัก เนื่องจาก ปัจจุบันปริมาณน้ำของน้ำตกนั้นน้อยลง คนจึงไม่นิยมมาเที่ยวสักเท่าไร และยังไม่มีการเก็บค่าบริการแต่อย่างใด

   

 

       ต่อมา ได้มีนโยบายทางกรมอุทยานฯ ให้มีการจัดเก็บอัตราค่าบริการ ในการเข้าชมและพักผ่อนที่น้ำตกชันตาเถร เด็กอัตรา เข้าชม 10 บาท , ผู้ใหญ่ 20 บาท ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างประเทศนั้น จะเป็นค่าบริการในอัตรา 10 เท่าของชาวไทย และรวมไปถึงการจัดเก็บค่ายานพหนะด้วย เช่น รถจักรยานยนต์ 20 บาท, รถ 4 ล้อ 60 บาท และรถ 6 ล้อ 100 บาท ซึ่งการจัดเก็บรายได้ดังกล่าว ก็จะนำไปเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

         น้ำตกชันตาเถร ในช่วงฤดูแล้งจะไม่ค่อยมีน้ำไหล เนื่องจากพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำ และแหล่งดูดซับน้ำ ลดน้อยลงหรือหมดไป ปัญหาเกิดจากการตัดไม้ ทำลายป่า จึงไม่มีน้ำตกให้เห็น แต่นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแห่งนี้ได้

         ในช่วงเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูฝน น้ำตกชันตาเถรจะสวยงามมาก ซึ่งในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำและพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ทางอุทยานฯ

 

 

         เคยมีแนวคิดที่จะทำให้ น้ำตกชันตาเถร กลับมาสวยงามเหมือนเดินในช่วงฤดูแล้ง จึงได้ทำน้ำตกเทียม โดยการสร้างแหล่งเก็บน้ำด้านล่าง แต่เนื่องด้วยงบประมาณที่สูง จึงตกระงับโครงการดังกล่าวไป แต่ทางอุทยานฯ ก็ได้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้มาเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติ จุดชมวิวทิวทัศน์ โป่งเทียมให้สัตว์ ซึ่งในขณะนี้มีกลุ่มผีเสื้อหลากหลายชนิดมาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น จึงกลายเป็นเรียนรู้ทางธรรมชาติอีกจุดหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

และนี่คือ “น้ำตกชันตาเถร” แห่งเดียวในอำเภอศรีราชา ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติในเมืองท่า และ เมืองอุตสาหกรรม.. ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่คนเมืองยังถวิลหา…