“น้ำตกปาปาลาอัว” (Papalaua Falls) น้ำตกที่อยู่ในหุบเขาปาลาอัว หุบเขาลึกทางตอนเหนือของเกาะโมโลไก (Molokai) หรือ เกาะในหมู่เกาะฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Ocean) รัฐฮาวาย (Hawaii) รัฐในสหรัฐอเมริกา (United States of America)

                        น้ำตกปาปาลาอัว เป็นน้ำตกที่แวดล้อมด้วย ทัศนียภาพที่สวยงามของหน้าผาริมทะเล ที่เกิดมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ ที่ผ่านมาแล้วกว่า 1.5 ล้านปี จึงเกิดเป็นหุบเขาลึก ถูกปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์สีเขียวขจี สลับกับหน้าผาอันลาดชัน และมีน้ำตกไหลผ่านตรงกลางหลืบผา น้ำตกแห่งนี้ มีความสูงกว่า 501 เมตร (1,250 ฟุต) โดยน้ำตกนั้น มีน้ำไหลตลอดทังปี และในช่วงฤดูฝน จะมีน้ำมากเป็นพิเศษ คือช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

หุบเขา

                         น้ำตก Papalaua อยู่ที่จุดเริ่มต้นของหุบเขาแห่งหนึ่งเรียกว่า Papalaua Valley (Hāka’a’ano) มีความยาว 1.2 กม. ยาวถึง 1.4 กม. และด้านข้างของหุบเขามีความสูงมากกว่า 800 ม. ดวงอาทิตย์ในหุบเขาลึกแห่งนี้ จะส่องเฉพาะบางส่วนของวัน ริมน้ำหรือปีนป่ายได้ ในสมัยก่อนชาวฮาวายอาศัยอยู่ที่นี่ และในช่วงปลาย – ชาวจีนยังคงมีบริเวณสำหรับปลูกเผือก ที่หลงเหลือให้เห็นอยู่ แต่ในปัจจุบันหุบเขาไม่มีผู้คนอาศัยอยู่

และแน่นอนว่า มันไม่ได้เป็นเพียงน้ำตกที่สวยงาม และน่าทึ่ง ดวงอาทิตย์ส่องแสงในหุบเขาเพียงบางส่วนของวัน เมื่อชมความงานจากมุมสูง บ่อยครั้งที่จะถูกเข้าใจผิด คิดว่าเป็นน้ำตก Kahiwa แต่เราสามารถสังเกตได้ง่ายๆ คือ น้ำตก Papalaua ตั้งอยู่ที่ปลายสุดของหุบเขา ในขณะที่น้ำตก Kahiwa สายน้ำจะตกลงสู้มหาสมุทรโดยตรง

น้ำตก Papalaua เกิดขึ้นบนลำธาร Kawai Nui ตรงกันข้ามกับน้ำตกส่วนใหญ่ของ Moloka’i ซึ่งน้ำตก Papalaua จะมีสายน้ำไหลในช่วงแล้งของปีด้วย ปริมาตรเฉลี่ยโดยประมาณคือ 1 m³ต่อวินาที ในฤดูฝน (พฤศจิกายน – มีนาคม) จึงจะจะมีปริมาณมาก

ในน้ำตก Papalaua จะได้พบกับสายน้ำสองสาย โดยส่วนใหญ่แล้วสายน้ำเหล่านี้ จะแยกออกจากกัน และไหลเข้ามาที่ส่วนล่างของน้ำตกเท่านั้น ลำธารขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศเหนือจะสูงกว่า

ตำนานฮาวายเกี่ยวกับแอ่งน้ำด้านล่าง และที่มาของหุบเขา:

เทพธิดาหลักของชาวฮาวาย – Hi’iaka – ที่ต่อสู้กับวิญญาณน้ำที่ชั่วร้ายของสายน้ำนี้ – นั่นก็คือ จิ้งจกยักษ์กินคน (mo’o) จิ้งจกมีความความทุกข์ทรมาน จิ้งจกจึงดิ้นทุรนทุราย และแกะสลักหุบเขาด้วยหางของมัน

และยังมีความเชื่อของ ชาวฮาวาย ที่มีความเชื่อว่าวิญญาณแห่งน้ำ – mo’o – ในรูปแบบของจิ้งจกยักษ์ ยังคงอาศัยอยู่ในสระน้ำลึกด้านล่างของน้ำตก Papalaua เขาอาจโจมตีผู้บริสุทธิ์ที่ว่ายน้ำมาที่นี่ ซึ่งมีตำนานที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับแอ่งน้ำตกอื่น ๆ ใน Moloka’i เช่น Moa’ula Falls อีกด้วย