เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 3 ชั้น ที่ไหลลดหลั่นลงมาตลอดทั้งปี เหมาะกับการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ผู้ที่มาเที่ยวน้ำตกศิลาเพชร นิยมไปสักการะขอพรศาลเจ้าหลวงภูคาทุกครั้ง ก่อนไปเล่นน้ำตก

น้ำตกศิลาเพชร ตั้งอยู่ที่ตำบล ศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัด น่าน เป็นน้ำตกที่รายล้อมไปด้วย ธรรมชาติ มี 3 ชั้น และเป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นในลำน้ำย่างซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของตำบล

น้ำตกแห่งนี้ มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำตก เหมาะแก่การเล่นน้ำ และมีน้ำไหลตลอดปี เป็นสายน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาดอยภูคา ที่ไหลลดหลั่นกันไปภายในน้ำตก น้ำตกมีสายน้ำที่ใสสะอาด โขดหินอันสวยงาม และต้นไม้ที่ร่มรื่น

 น้ำตกจะเป็นหน้าผาลาดชัน บริเวณธารน้ำตก บริเวณด้านล่าง มีผาหินขนาดใหญ่ โอบล้อมทั้งสองด้าน มีสภาพป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขา ที่อุดมสมบูรณ์ และยังประกอบไปด้วย ผีเสื้อหลากหลายชนิด

แหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจ

  • พืชพรรณ ประกอบด้วยป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น ยาง ตะเคียน จำปีป่า ประดู่ สัก เป็นต้น รวมทั้ง ปาล์มขนาดใหญ่ หวาย ผักกูด ไผ่ และหญ้าเพ็ก เป็นต้น และยังมีพันธุ์ไม้หายาก ที่จะพบเห็นได้ภายในน้ำตกอีกหลายชนิด
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นภายในพื้นที่ ได้แก่ ช้างป่า วัวแดง กระทิง กวางป่า หมูป่า และผีเสื้อหลายชนิด เป็นต้น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกาย

  • ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณต้นน้ำของน้ำตกเป็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อน โดยน้ำตกศิลาเพชร ตั้งอยู่ที่ระดับ 350 จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
  • สภาพพื้นที่ลาดเชิงเขา และล้อมรอบด้วยเชิงเขาทั้งสองด้าน
  • มีน้ำไหลตลอดปี

ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงเมษายน – พฤษภาคมของทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวมาก มีพิธีบวงสรวงเจ้าหลวงภูคา เพื่อความเป็นศิริมงคล ที่ขึ้นในช่วงสงกรานต์ตามประเพณีทุกปี

การอำนวยความสะดวก : ทางเดินเข้าไปจะมีร้านค้าอาหาร เครื่องดื่ม ของว่างต่างๆ เมื่อเดินเข้าไป จะสักพัก จะถึงจุดเล่นน้ำ

การเดินทาง

                   จากตัวอำเภอปัว ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1081 สายปัว – น้ำยาว ระยะทางจากตัวอำเภอปัว ประมาณ 12 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวเข้าหมู่บ้านป่าตอง หรือ จากตัวเมืองน่าน โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 สายน่าน – ทุ่งช้าง และถึงอำเภอท่าวังผา ตรงหลักกิโลเมตรที่ 41 – 42 และมาถึงแยกขวามือทางหลวงหมายเลข 1170 ประมาณกิโลเมตรที่ 10 จะถึงทางหลวงหมายเลข 1081 และเลี้ยวซ้าย ตามทางหลวงหมายเลข 1081 จากนั้น เลี้ยวขวา เข้าหมู่บ้านป่าตอง