อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เดิมมีชื่อว่า อุทยานแห่งชาติคลองเพรา โดยมีประวัติการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 น้ำตกหงาว นับได้ว่าเป็นน้ำตกคู่เมืองระนอง เพราะทุกคนที่เดินทางผ่านจังหวัดระนอง จะได้พบกับสายน้ำสีขาว ของน้ำตกหงาวที่ไหล ตกลงมาจาก หน้าผาสูง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อยู่ในอำเภอเมือง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และอำเภอพะโต๊ะ อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวยาว และในระหว่างสองจังหวัด มีเทือกเขานมสาวที่เป็นเส้นแบ่งเขตของจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร

                         ด้วยสภาพพื้นที่ และที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จึงได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว อย่างน้ำตกที่สวยงามมากมายหลายแห่งด้วยกัน และมีกิจกรรมล่องแก่ง ที่คลองแย ที่ให้บริการในช่วงเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจดังนี้

น้ำตกหงาว

                        สถานที่ท่องเที่ยว มีชื่อเสียงของจังหวัดระนอง โดยต้องเดินเท้าเลียบสายน้ำผ่านป่าดงดิบเข้าไป ประมาณ 500 เมตร จะพบกับน้ำตกชั้นล่างสุด ที่มีสายน้ำตกลงมาจากผาชัน ซึ่งหากมาในช่วงฤดูฝน จะมีน้ำไหลหลากอาบเต็มหน้าผาหิน ส่วนในช่วงหน้าแล้ง จะมีเพียงสายน้ำเล็กๆ ที่ไหลลงมา

บริเวณน้ำตกหงาวนี้ เป็นแหล่งพบปูชนิดใหม่ของโลก นั่นคือ “ปูเจ้าฟ้า” และมีพรรณไม้ที่น่าสนใจอย่าง โกมาสุม หรือ เอื้องเงินหลวง ที่ออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม

บ่อน้ำร้อนพรรั้ง

                         บ่อน้ำร้อนพรรั้ง เกิดจากสายน้ำแร่ร้อน ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 35 – 40 องศาเซลเซียล ที่เกิดจากการไหลซึมออกมาจากดิน และกระจายเป็นแอ่ง ซึ่งมีตาน้ำมากถึง 13 ตาน้ำ สามารถเดินชมพันธุ์ไม้นานาชนิด พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก อย่างเช่น บ่อน้ำร้อนแบบแช่เท้า แบบแช่ทั้งตัว ที่อาบน้ำกลางแจ้ง ห้องสุขา ศาลาพักผ่อน ที่จอดรถ ร้านอาหาร และบ้านพัก เป็นต้น เหมาะกับการมาอาบน้ำแร่ แบบใกล้ชิดธรรมชาติ สามารถมาพักผ่อนแบบไปเช้า – เย็นกลับ และค้างคืนได้

เส้นทางเดินป่าพิชิตยอดเขานมสาว

                        การเดินทางพิชิตยอดเขานมสาว ที่สูง 1,089 เมตร จากระดับน้ำทะเล บนยอดเขานมสาว มีจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สามารถมองเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทั้งยังมองเห็นตัวเมืองระนอง และเกาะแก่งในทะเลอันดามัน และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกท่ามกลางทะเลหมอกที่สวยงามอีกด้วย จะใช้เวลาเดินทางขึ้นเขาประมาณ 2 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท
              เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท
                     เด็ก 50 บาท

การเดินทาง

                       เดินทางจากตัวเมืองระนองไปตามทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ระนอง – ราชกรูด ) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงข้ามภูเขาหญ้าเข้าไปเป็นระยะทางประมาณ 700 เมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ