“น้ำตกโตนงาช้าง” ได้ชื่อน้ำตกที่ถูกจัดว่าสวยที่สุดของภาคใต้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโตนงาช้าง มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเต็มไปด้วยพันธุ์พืชชนิดต่างๆ

              “น้ำตกโตนงาช้าง” คำว่าโตน เป็นภาษาท้องถิ่น มีความหมายว่า น้ำตก น้ำตกโตนงา ช้างมีด้วยกันทั้งหมด 7 ชั้น ชั้นที่สวยงาม และเป็นชื่อของน้ำตกคือ ชั้นที่ 3 ซึ่งมีสายน้ำตก ที่แยกออกมาลักษณะคล้ายงาช้าง เป็นที่มาของคำว่า “โตนงาช้าง” หมายถึง น้ำตกรูปงาช้าง นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางเดินป่าไว้ให้นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย เข้าถึงธรรมชาติอีกด้วย

น้ำตกทั้ง 7 ชั้น มีชื่อเรียกและความสวยงามแตกต่งกันออกไป ได้แก่

ชั้นที่ 1 โตนบ้า ชั้นนี้เป็นเพียงแค่สายน้ำไหล มีโขดหิน เล็กๆ และไม่มีแอ่งน้ำ จึงไม่ค่อยเหมาะที่จะลงเล่นนน้ำ

ชั้นที่ 2 โตนปลิว เดินเท้าจากชั้นแรกประมาณ 200 เมตร ชั้นนี้มีน้ำไหลจากหน้าผาสูงชันพอประมาณ สูงประมาณ 20 เมตร น้ำจะไหลเป็น 2 สายมาบรรจบกันที่แอ่ง เหมาะแก่การลงเล่นน้ำมากที่สุด

ชั้นที่ 3 โตนงาช้าง หากเดินทางมาที่นี่ ต้องไม่พลาดขึ้นไปชมชั้นนี้ เพราะเป็นชั้นที่มีน้ำตกที่สวยงาม เป็นชั้นที่มีทางขึ้นค่อนข้างชัน เมื่อถึงชั้นนี้จะพบน้ำไหลลาดชัน สูงประมาณ 20 เมตร จะมีน้ำไหล 2 สายมาบรรจบกันที่แอ่ง เล็กๆ และมีโขดหินขนาดใหญ่ขวางอยู่ เมื่อนั่งบนโขดหินชั้นนี้ จะทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างได้อย่างชัดเจน เนื่องจากบนชั้นนี้จะมีความสูงใกล้กับเทือกเขา

 

ชั้นที่ 4 โตนดำ มีระดับความสูง 700 เมตร

ชั้นที่ 5 โตนน้ำปล่อย มีระดับความสูง 1,050 เมตร

ชั้นที่ 7 โตนเหม็ดชุน มีระดับความสูง 1,550 เมตร

การเดินทางขึ้นไปเพื่อชมน้ำตกแต่ละชั้น เส้นทางค่อนข้างลาดชัน ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก และควรปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ทางเขตรักษาพันธุ์ฯ กำหนดไว้ และมีสิ่งอำนวยความสะดวก แก่นักท้องเที่ยวตามความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

  • ค่าเข้าคนละ 20 บาท
  • ค่าพาหนะ 30 บาท
    * ช่วงโควิด 19 ทางหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ ยังไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำ แต่สามารถเอาขาจุ่มได้

เวลาเปิดทำการ เปิดบริการทุกวัน : 08:00 – 17:00 น.

การเดินทาง

  •  รถยนต์ เริ่มต้นจากหาดใหญ่ไปตามถนนเพชรเกษม เส้นทางหาดใหญ่-รัตภูมิ แล้วเลี้ยวซ้ายที่ ตำบลบ้านหูเเร่ ไปตามถนน รพช. อีก 13 กม. จะถึงน้ำตก
  • ค่าเช่ารถตุ๊กตุ๊กไปเที่ยวน้ำตก 2-3 ชั่วโมง คันละประมาณ 300-400 บาท