น้ำตก Krimml จัดว่าเป็นน้ำตกที่มี่ความสูงที่สุด ในประเทศออสเตรีย เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรีย น้ำตกแห่งนี้ได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำ Krimmler Ache มีความสูงถึง 380 เมตร ละตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน Krimml ในแคว้นซัลเบอร์เกอร์แลนด์ (Salzburgerland) ในอุทยานแห่งชาติ High Tauern ซึ่งอยู่ภายในรัฐซาลซ์บรูร์ก ของประเทศออสเตรเลีย

                        น้ำตกคริมเมิล (Krimml Falls หรือ Waterfalls of Krimml) มีลักษณะเป็นชั้นๆ ต้นน้ำอยู่บริเวณจุดสูงสุดของยอดเขา Krimmler Ache จากแม่น้ำคริมเมิล อาร์ช (Krimml Ache River) ของภูมิภาคออสเตรียตะวันตกในเขต อุทยานแห่งชาติไฮท์ เทาเอิร์น และยังอุดมไปด้วยธรรมชาติป่าสนและสัตว์หายากบนภูเขาสูง ทั้งแพะภูเขาไอเบ็กส์ (Alpine lbex) นกอินทรีย์สีทอง(Golden Eagle) และตัวมาร์มอตภูเขา(Alpine Marmot) เป็นต้น การเดินทางมาเที่ยวชม น้ำตกแห่งนี้จึงถือว่าเป็นกำไร สำหรับใครที่มาเจอสัตว์ป่าต่างๆ เหล่านี้อีกด้วย

                          น้ำตก Krimml มีลักษณะเป็นชั้นๆ จากจุดเริ่มต้นที่หุบเขา Krimmler Ache และสายน้ำตกลงมาเป็นชั้น ทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นที่สูงที่สุดนั้นมีความสูงถึง 140 เมตร ชั้นกลางมีความสูงประมาณ 100 เมตร และชั้นที่อยู่ต่ำที่สุด คือ ชั้นที่สามมีความสูงเท่ากับชั้นที่หนึ่งคือ 140 เมตร ซึ่งน้ำตกสายนี้มีความสูงทั้งหมด 380 เมตร

                         น้ำตก Krimml เป็นกระแสน้ำที่เกิดจากธารน้ำแข็ง ที่ละลายมาจากยุคน้ำแข็ง ปริมาณการไหลของน้ำตก Krimml จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล โดยปริมาตรของน้ำตกในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมอยู่ที่ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาตรการไหลของน้ำตกจะอยู่ที่เพียง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งปริมาตรการไหลของน้ำที่มีมากที่สุด ในวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1987 ด้วยปริมาตร 600,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

                         ส่วนที่สูงที่สุดของน้ำตก ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,470 เมตร ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สายน้ำที่ทิ้งตัวผ่านช่องแคบเกิดเสียงสะท้อนสนั่น ละอองไอน้ำฟุ้งกระจาย เย็นชุ่มฉ่ำเย็น ส่งความชื้นให้แก่ป่าสนโดนรอบ กระทั่งสายน้ำทิ้งตังลงยังแอ่งน้ำสีเขียวมกรกต ในบริเวณชั้นล่างสุด จากนั้นสายน้ำก็ไหลต่อเนื่องไปบรรจบกับ แม่น้ำซัลแซค (Salzach River) แล้วรวมตัวกับแม่น้ำอินน์ (Inn River) ก่อนไหลไปกลืนเป็นสายนที

ปริมาณนักท่องที่ยวทีเข้าชมน้ำตกแห่งนี้ มีมากถึง 400,000 คนต่อปี และด้วยหมอกที่ปกคลุมบริเวณน้ำตก เป็นจำนวนมาก รวมไปถึงพืชจำพวกเห็ดรา และเฟิร์น และนอกจากนี้ บริเวณรอบๆ น้ำตกยังเป็นแหล่งอาศัยของนกมากมายถึง 62 ชนิดด้วยกัน