ใกล้เข้าหน้าฝนกันแล้ว หากจะหาที่เที่ยวก็คงหนีไปพ้น น้ำตกแน่นอน และในจังหวัดจันทบุรี นั้นมีภูมิทัศน์ที่หลากหลาย จึงเป็นที่รู้จักกันทั้งทะเลสวย หาดทรายสะอาด และความอุมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสถานที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ น้ำตกสวยแห่งจันทบุรี ซึ่งแต่ละแห่งจะสวยขนาดไหน ไปชมกันเลยค่ะ

5 น้ำตกสวย จันทบุรี ทริปชุ่มฉ่ำ รับหน้าฝน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

                      เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พระมหากษัตริย์ของไทย 3 รัชกาล คือรัชกาลที่ 5, 6 และ 7 ได้เคยเสด็จมาทอดพระเนตรความสวยงาม และได้จารึกพระปรมาภิไชยย่อไว้บนก้อนหินขนาดใหญ่ บริเวณหน้าผาเหนือต้นน้ำตกพลิ้ว

                   “น้ำตกพลิ้ว” เป็นน้ำตกชั้นเดียวมีสายน้ำ 2 สาย ทิ้งตัวลงมาจากผาสูง 20 เมตร มาบรรจบกันที่ แอ่งน้ำใสสะอาด มากสามารถมองเห็นพื้นล่างในระดับลึกกว่า 2 เมตร และยังมีปลาใหญ่น้อยหลายชนิด โดยเฉพาะ “ปลาพลวงหิน” อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

น้ำตกคลองนารายณ์

                     น้ำตกคลองนารายณ์ เป็นน้ำตกที่มีต้นน้ำมาจากเขาสระบาป มีความอุดมสมบรูณ์มาก มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีแอ่งสลับเป็นช่วงๆ บริเวณน้ำตกยังแวดล้อมไปด้วยพืชพรรณไม้ต่างๆ พืชสมุนไพรนานาชนิด รวมถึงสัตว์ป่าที่ยังมีให้เห็น เช่น เสือ หมี ชะนี เลี้ยงผา และนกหลายสายพันธุ์

                     น้ำตกแห่งนี้ เป็น 1 ใน 8 ของ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์ที่อยู่ในบริเวณ ถ้ำพระนารายณ์ นำมาใช้ในพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นพิธีตักน้ำจากเเหล่งน้ำทั่วประเทศไทย เพื่อทำพิธรเสกน้ำ และจะส่งน้ำที่เสกมาทำพิธีต่อในพระบรมมหาราชวัง ใช้สำหรับถวายอภิเษกและสรงมุรธาเษก หรือเรียกว่า “พิธีมุรธาภิเษก”

น้ำตกเขาสอยดาว

                     น้ำตกเขาสอยดาว เป็นน้ำตกที่มีทั้งหมด 16 ชั้น การเดินชมน้ำตก จะแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ชั้นที่1- 6 เป็นชั้นที่นักท่องเที่ยวสามารถปีนป่ายเดินเท้าขึ้นไปชมเองได้ ระดับ 2 คือ ชั้นที่ 7-16 ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย ตลอดเส้นทางเดินชมน้ำตก มีทั้งความงามและความตื่นเต้นท้าทาย

                     ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ เลยคือ บริเวณธารน้ำจะมีผีเสื้อจำนวนมาก อีกทั้งยังถือเป็นที่ศึกษาพรรณไม้ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนั้นมีสภาพป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังและสมุนไพร อีกทั้งยังมีสัตว์ป่า ไก่ฟ้านกสาริกาเขียวหางสั้น อีกด้วย

น้ำตกกระทิง

                        เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสูงมาก มีต้นน้ำมาจากแหล่งน้ำบนยอดเขาคิชฌกูฏ มีทั้งหมด 13 ชั้น บนหน้าผาเปิดโล่ง สามารถมองเห็นน้ำตกจากบนเขาได้ในระยะไกล ไฮไลท์จุดที่สวยที่สุดของน้ำตกกระทิงอยู่ที่ชั้น 8และชั้น 9 แต่สามารถชมเข้าชมเองได้ถึงชั้น 8 เท่านั้น

                        น้ำตกในแต่ละชั้นมีระยะทางห่างกันไม่มาก และมีความสวยต่างกันออกไป ในแอ่งน้ำตกเป็นหินและทราย น้ำจึงใสสามารถมองเห็นปลาพลวงที่มีอยู่ในน้ำตก ชั้นที่คนนิยมแวะเล่นน้ำมากที่สุด คือ ชั้นที่ 3 ไม่ต้องปีนป่าย ระยะทางไม่ไกล น้ำไม่แรง มีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำ และยังมีสะพานไม้ให้เราได้แวะถ่ายรูปเล่นอีกด้วย

น้ำตกคลองไพบูลย์

                          น้ำตกคลองไพบูลย์ มัลักษณะเป็นธารน้ำกว้าง พื้นเป็นทราย และหินขนาดต่างๆ ทำให้น้ำใส มีจุดที่เป็นน้ำตื้น และลึก บางจุดที่มีน้ำลึกหน่อย กระโดดน้ำเล่นได้ ส่วนใหญ่จะเป็นธารกว้างน้ำแค่เข่าถึงเอว

                          ไฮไลท์ ของน้ำตกแห่งนี้คือ สะพานแขวน ที่ทอดข้ามธารน้ำไปยังอีกฝั่งหนึ่ง สามารถเดินเล่น เป็นจุดถ่ายรูป และชมธารน้ำตกได้ทั้งสาย ส่วนช่วงหลังฝน มีเส้นทางผ่านน้ำตกไปยังฝั่งสำหรับกางเต็นท์ได้